კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

სს „თიბისი ბანკი“ უზრუნველყოფს ვებ-გვერდის www.kartulad.ge-ს მომხმარებლების კონფიდენციალური ინფორმაციისა და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მაღალი ხარისხით დაცვას. მონაცემების შენახვა და გამოყენება ვებ-გვერდის მომხმარებელთა მონაცემი გროვდება და ინახება ვებსერვერზე ე.წ. ლოგების სახით. მონაცემები გროვდება მომხმარებელთა დაჯილდოების მიზნით. დაჯილდოვების შემდეგ მონაცემები წაიშლება. „მზა ჩანაწერები“ (Cookies) ჩვენ ვიყენებთ Cookies-ს და ვაკვირდებით ვებ-გვერდზე მომხამრებლების ქცევას რათა დავრწმუნდეთ, რომ გთავაზობთ საუკეთესო გამოცდილებას ჩვენს ვებ- გვერდზე ყოფნისას და შევძლოთ მუდმივად გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი. ჩვენს ვებ-გვერდზე www.kartulad.ge ვაგროვებთ ინფორმაციას cookies-ების, მომხმარებლების ვებ-გვერდზე ნავიგაციის და ქცევის შესახებ, კერძოდ: IP მისამართი, მოწყობილობის ტიპი, საოპერაციო სისტემა და ბრაუზერი საიდანაც ხდება ვებ-გვერდზე შემოსვლა. ინფორმაცია იმ ქმედებების შესახებ რომელიც ჩვენს ვებ-გვერდზე მოხდა: ფორმების შევსება, ვებ-გვერდის ინტერაქციულ ელემენტების გამოყენება და ა.შ. ვებ-გვერდზე ველების შევსების პროცესი, დრო და ფორმა მოგროვებულ ინფორმაციას ვიყენებთ: ვებ-გვერდის სტატისტიკის საწარმოებლად პროცესების, ველების და ვებ- გვერდის დიზაინის ოპტიმიზაციის მიზნით. ვებ-გვერდის მომხმარებლების დაცვისა და თაღლითური ქმედებების პრევენციის მიზნით. ვებ-გვერდზე მომხმარებელთა ნაკადის კონტროლისა და მარკეტინგული კამპანიების ეფექტურობის შესაფასებლად. მოპოვებული ინფორმაცია საშუალებას გვაძლევს განვახორციელოთ ვებ- გვერდის და მისი კომპონენტების ადაპტირება მომხმარებლის საჭიროებების მიხედვით და გავაუმჯობესოთ მომხმარებლების გამოცდილება წ -ზე. ასევე cookies ფაილებს ვიყენებთ იმის დასადგენად თუ როგორ ხვდებიან მომხმარებლები www.kartulad.ge-ზე და Google Analytics-ის რეპორტების საწარმოებლად.

www.kartulad.ge -ს გამოყენების დაწყებამდე, თქვენ გაქვთ საშუალება დაეთანხმოთ cookies და მომხმარებელთა ქცევაზე დაკვირვების შესახებ შეტყობინებას „თანხმობა“ ღილაკზე დაჭერით. იმ შემთხვევაში თუ არ დაეთანმხებით „Cookie პოლიტიკა“-ს, თუმცა გააგრძელებთ ვებ-გვერდის გამოყენებას, აღნიშნული ქმედება მაინც ჩაითვლება თქვენს თანხმობად ზემოდ აღნიშნულ ქმედებაზე ჩვენ არ ვიყენებთ cookie ფაილებს და მომხმარებლის ქცევაზე დაკვირვების შედეგად მიღებულ მონაცემებს პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნით. თუ გსურთ შეზღუდოთ cookie ფაილები ან დაბლოკოთ ისინი ჩვენს ვებ-გვერდზე, ამის განხორციელება შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით. ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ზოგიერთი სერვისი არ იფუნქციონირებს თუ დაბლოკავთ ან წაშლით cookie-სფაილებს. აქვე გაცნობებთ რომ Cookie პოლიტიკა შესაძლოა შეიცვალოს დრო და დრო საჭიროებიდან ან კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ნებისმიერი აღნიშნული ცვლილებები აისახება Cookie პოლიტიკა-ში და ვებ-გვერდზე შემდგომი ვიზიტით თქვენ გამოხატავთ ცვლილებებზე თანხმობას. მომხმარებელი უფლებამოსილია თქვენ უფლება გაქვთ, მოგვთხოვოთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემთა დამუშავების თაობაზე. თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია: რომელი მონაცემები მუშავდება თქვენს შესახებ; მონაცემთა დამუშავების მიზანი; მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი; რა გზით შეგროვდა მონაცემები თქვენი მონაცემები; ვის გადაეცა თქვენი მონაცემები; მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჩვენ მიერ დამუშავებული ინფორმაციის ასლი. კანონმდებლობის შესაბამისად თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.. ჩვენ ვმოქმედებთ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა ხელი შეგვიშალოს დაუყოვნებლივ წავშალოთ თქვენი პირადი მონაცემები. ასეთი ვალდებულებები შესაძლოა გამომდინარეობდეს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის, საგადასახადო კანონმდებლობის და მომხმარებელთა უფლებების კანონმდებლობიდან. როგორ დაგვიკავშირდეთ: https://www.facebook.com/tbcbank/